Apakah Lapan Kuadrat Sekitar yang Diselubungi objek Resizable yang Dipanggil?